TOREBKI MID SEASON SALE -50%

Załóż konto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanej: „RODO”), niniejszym informuję o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Puccini sp. z o.o.; ul. Klubowa 2, 72-002 Skarbimierzyce. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: [email protected], Puccini sp. z o.o.; ul. Klubowa 2, 72-002 Skarbimierzyce. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: wysyłania specjalnych promocji, rabatów w związku z urodzinami Państwa – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO w celach marketingowych – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przyjęcia oraz realizacji zamówień - w oparciu o 6 ust. 1 lit b) i f) RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów Spółki – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu obrony, uznania lub dochodzenia ew. roszczeń Klienta – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO, - w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Odbiorcami Państwa danych będą firmy świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym zleci czynności na potrzeby np.: realizacji umów zakupu/sprzedaży w tym podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, audytorskie, księgowe, prawne i informatyczne i inne w związku z realizacji celi zbieżnych z celami Administratora. Administrator może wystąpić do Państwa o wyrażenie dodatkowych zgód w związku wystawieniem opinii, oceny Dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o Państwa zgodę, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania wyrażonej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w związku z opisanym celem nie obejmują automatycznego podejmowania decyzji i profilowania z wyłączeniem faktu automatycznego generowanie promocji, rabatów w związku z urodzinami Państwa.