Rejestracja danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Puccini sp. z o.o.; ul. Klubowa 2, 72-002 Skarbimierzyce,
  2.  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@puccini.pl,
  3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
  5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
  6.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  7.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

----
Zobacz też:
- Regulamin Sklepu
- Polityka Cookies
- Newsletter - Rejestracja adresu e-mail